Etiketler

Zekât ve İnfak

Zekât ve infak konularını ele alan kudsi hadisleri farklı kaynaklardaki lafızlarıyla okuyun!

Orucun Fazileti

Âdemoğlunun her bir işi kendinedir. Oruç hariç; o benim içindir, onun karşılığını ben veririm. Aynı zamanda oruç bir kalkan­dır.

Gece Namazının Fazileti

Ebu Hureyre'den rivayet edilen, gece namazının faziletine dair kudsi hadis...