Etiketler

Ders 26: El Takısı

Arapça'da isimleri belirli (marife) yapma yollarından biri, ismin başına elif lam takısı getirmektir.

Ders 27: Okunmayan Elif ve Elif Lâm

Elif harfi, bazen yazıldığı halde okunmaz. Örneğin, kelimesindeki birinci elif, kaf harfinin uzatılmasını sağlar. Fakat kelimenin sonundaki elifin okunuşa herhangi bir etkisi yoktur. Elif lam takısının hemzesi, kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde okunmaz.