Etiketler

Hac ve Arefe Gününün Fazileti

Hz. Aişe validemizden rivayet olunan Hac ve Arefe Gününün fazileti ile ilgili kudsi hadisi okuyun!

Sadakayı Hemen Vermenin Fazileti

Sadakayı Hemen Vermenin Fazileti ile ilgili kudsi hadisleri, kaynaklarıyla birlikte okuyun...

Zekât ve İnfak

Zekât ve infak konularını ele alan kudsi hadisleri farklı kaynaklardaki lafızlarıyla okuyun!

Orucun Fazileti

Âdemoğlunun her bir işi kendinedir. Oruç hariç; o benim içindir, onun karşılığını ben veririm. Aynı zamanda oruç bir kalkan­dır.

Gece Namazının Fazileti

Ebu Hureyre'den rivayet edilen, gece namazının faziletine dair kudsi hadis...

Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti

Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti ile ilgili kudsi hadisleri okuyun...

Namazın Vücûbu ve Nasıl Farz Kılındığı ile ilgili kudsi hadisler

Namazın Vücûbu ve Nasıl Farz Kılındığı ile ilgili kudsi hadisleri kaynakları ile okuyun.

Tevhid ile ilgili kudsi hadisler

Tevhid’in Fazileti ve Şirkten Sakındırma, Allah'ı Birleme, Kaza ve Kader'in Allah'tan olduğuna iman gibi konulardaki kudsi hadisleri okuyabilirsiniz.