Etiketler

Ders 2: Harflerin Harekelerle Okunuşu

Harekeler 3 kısımdır: Üstün, Esre ve Ötre

Ders 3: Harflerin Başta, Ortada ve Sondaki Durumları

Kur’an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi, önceki ve sonraki harfe bitiştirilerek yazılır. Kelime içindeki konumuna göre harflerin yazılış biçimleri değişir.

Ders 4: Üstün 1

Üstün: Harfin üstüne yazılan yatık bir çizgidir . Bu işarete Arapçada fetha denilir. Üstün, ince harflerin E, kalın harflerin A sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 5: Üstün 2

Üstün: İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur.

Ders 6: Üstün 3

Üstün: İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur.

Ders 7: Esre

Esre: Harfin altına yazılan yatık bir çizgidir . Bu işarete Arapçada kesre denilir. Esre, ince harflerin İ sesiyle, kalın harflerin I-İ arası bir sesle okunmasını sağlar.

Ders 8: Ötre

Ötre: Harfin üstüne yazılan ve küçük bir vav'a benzeyen işarettir (  ). Bu işarete Arapçada damme denilir. Ötre, ince harflerin U-Ü arası bir sesle, kalın harflerin U sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 9: Harflerin Cezimli Okunuşu

Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçe'deki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

Ders 10: Cezm

Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçe'deki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

Ders 11: Alıştırmalar 1

Üstün, Esre, Ötre ve Cezmle ilgili alıştırmalar...

Ders 12: Harflerin Uzatılarak Okunuşu

Med, uzatmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere med harfleri (uzatma harfleri) denir.

Ders 13: Med (Uzatma) Harfi: Elif

Elif: Kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri E-A arası bir sesle, kalın harfleri A sesiyle uzatır.

Ders 14: Med (Uzatma) Harfi: Yâ

Ya: Kendisinden önceki esreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri İ sesiyle, kalın harfleri I-İ arası bir sesle uzatır.

Ders 15: Med (Uzatma) Harfi: Vâv

Vav: Kendisinden önceki ötreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri U-Ü arası bir sesle, kalın harfleri U sesiyle uzatır.

Ders 16: Alıştırmalar 2

Med (uzatma) harfleriyle ilgili alıştırmalar...

Ders 17: Harflerin Şeddeli Okunuşu

Şedde, harfin üzerine birleşmiş iki küçük u harfine benzer şekilde yazılan işarettir . Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Dolayısıyla şeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi harekelidir.

Ders 18: Şedde

Şedde, harfin üzerine birleşmiş iki küçük u harfine benzer şekilde yazılan işarettir . Üzerinde bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar.

Ders 19: Alıştırmalar 3

Cezm ve Şedde ile ilgili alıştırmalar...

Ders 20: İki Üstün

İki üstün: Harfin üzerine yazılır. Yuvarlak te ve hemze dışındaki harflerde elif desteği üzerine yazılır. İnce harflerin EN sesiyle, kalın harflerin AN sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 21: İki Esre

İki esre: Harfin altına yazılır. İnce harflerin İN sesiyle, kalın harflerin IN-İN arası bir sesle okunmasını sağlar.

Ders 22: İki Ötre

İki ötre: Harfin üzerine yazılır. İnce harflerin UN-ÜN arası bir sesle, kalın harflerin UN sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 23: Çeker

Kur'an yazısında, harfin üstüne konulan uzatma işaretine asar, altına konulan uzatma işaretine çeker denir. Bu işaretler o harfin uzatılacağını gösterir.

Ders 24: Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

Kur'an yazısında elif harfi üç şekilde yazılır.

Ders 25: Zamir

Kur'an tilavetinde zamirin özel bir okunuşu vardır. Kendisinden önceki harf harekeli olduğunda zamir uzatılarak okunur. Önceki harf cezimli veya harekesiz olduğunda ise uzatılmaz.

Ders 26: El Takısı

Arapça'da isimleri belirli (marife) yapma yollarından biri, ismin başına elif lam takısı getirmektir.

Ders 27: Okunmayan Elif ve Elif Lâm

Elif harfi, bazen yazıldığı halde okunmaz. Örneğin, kelimesindeki birinci elif, kaf harfinin uzatılmasını sağlar. Fakat kelimenin sonundaki elifin okunuşa herhangi bir etkisi yoktur. Elif lam takısının hemzesi, kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde okunmaz.

Ders 28: Lafzatullah, Mukattaa Harfleri, Med Harfleri

Lafzatullah, Mukattaa Harfleri, Med Harfleri ile ilgili alıştırmalar...