Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti

Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti ile ilgili kudsi hadisleri okuyun...

Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti
Kudsi Hadisler
Fatiha Suresi, İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti ile ilgili kudsi hadisleri okuyun...

Editör:

Fâtiha Sûresinin Fazileti

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayette, kendisi Resûlullah (s.a.s.)’den şöyle buyurduğunu işitmiştir:

“Allah (c.c.) buyurdu ki: “Ben, namazı kulumla kendi aramda iki kısma ayırdım. İs­tekte bulunduğu kısım kuluma aittir. Kul

“el-Hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn” dedi­ğinde, Allah Azze ve Celle:

“Kulum bana hamd etti.” buyurur. Kul:

“er-Rahmâni’r-rahim” dediğinde Al­lah (c.c.):

“Kulum beni senâ etti (övdü).” buyurur. Kul:

“Mâliki yevmi’d-dîn” dediğinde Allah:

“Kulum beni temcîd etti (yüceltti).” buyurur. Bir rivayette de:

“Kul: “İyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn” dediğinde Allah (c.c.):

“Bu benimle kulum ara­sındadır ve istekte bulunduğu kısım kulumundur.” diye buyu­rur. Kul:

“İhdinas-sırâta’l-mustekîm, sırâta’l-lezîne en’amte aley­him, ğayri’l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâllîn” dediğinde,

“Burası kulumundur. İstekte bulunduğu kulumundur (kuluma istediği vardır).” diye buyurur.[1]

Yüce Allah’ın (c.c.) “Ben, namazı kulumla aramda iki kısma ayırdım.” sözü hakkında âlimler şöyle derler: “Na­maz’dan maksat burada Fâtiha sûresidir. Namaz Fâtiha sûresi diye isimlen­dirilmiştir. Çünkü namaz, ancak Fâtiha ile sahih olur.” Allah (c.c.) en iyisini bilendir.

***

[1] Müslim (395)

***

İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayetle Resûlullah (s.a.s.) şöyle bu­yurdu:

“Melekler peş peşe gelirler (Yeteâkabûn). Gece melekleri ile gündüz me­lekleri fecir vaktinde ve ikindi vaktinde karşılaşırlar. Sizinle beraber geceleyenler yerlerine çıkarlar. Allahu Azze ve Celle kullarının durumunu en iyi bilen olmakla beraber:

“Kullarımı ne hâlde bıraktınız?” diye sorar. Melekler de:

“Onları namaz kılar hâlde bıraktık, onlar namaz kılarlarken geldik.” derler.”[1]

Yine kendisinden gelen (3223) bir rivayet lafzı şu şekil­dedir:

“Melekler peş peşe gelirler (Yeteâkabûn). Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve ikindi namazlarında toplanıp karşılaşırlar. Sizlerle beraber geceleyenler yerlerine çı­karlar. Allahu Teâlâ da kullarının durumlarını en iyi bilici olduğu hâlde:

“Kullarımı ne hâlde bıraktınız?” diye sorar. Melekler de:

“Onları namaz kılar hâlde bıraktık ve onlar na­maz kılarken geldik.” derler.”

Hadiste geçen: “Yeteâkabûn” sözünden maksat; me­lekler grubunun birbirleri arkasında peş peşe gelmeleridir. Sonra yine ilk grubun öbürünün arkasına geçmesi, onu takip etmesi­dir.

***
[1] Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı ise Buhârî’ye aittir, (7429); Müslim'de buna benzer rivayet etmiştir (632)

Son Güncelleme: 15 Kasım 2015 06:35

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN