Hac ve Arefe Gününün Fazileti

Hz. Aişe validemizden rivayet olunan Hac ve Arefe Gününün fazileti ile ilgili kudsi hadisi okuyun!

Hac ve Arefe Gününün Fazileti
Kudsi Hadisler
Hz. Aişe validemizden rivayet olunan Hac ve Arefe Gününün fazileti ile ilgili kudsi hadisi okuyun!

Editör:

- Annemiz Aişe (r.anha)dan rivayetle Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

“Allah (c.c.) arefe gününde cehennem ate­şinden azat ettiği kul kadar başka hiçbir günde azat etmez. Yüce Allah o günde kendisine yalvarıp yakaran kullarına rahmetiyle yaklaşır ve o kulla­rıyla Meleklerine karşı övünür ve: “Bunlar ne istiyorlar?” diye so­rar.”[1]

Resûlullah (s.a.s.)’ın hadisinde geçen: “Ve innehu leyednü” kavli hakkında ilim adamları şunları söylemişlerdir: “Bura­daki “ed-dunü” (yaklaşmadan) maksat; rahmetiyle ve ikra­mıyla olan yaklaşmadır. Yoksa nakil olma ve mekan yakla­şımı değil. Nitekim Allah (c.c.) her mahluk sıfatından da mü­nezzehtir.

Resûlullah (s.a.s.): “Ve o kullarıyla meleklerine karşı övü­nür” kavli hakkında İmam Kurtubî (rh.a.) “El-Mefh” adlı kita­bında şunları söy­lemiştir: “Yani yüce Allah (c.c.) melekler ka­tında kullarıyla övünmüş­tür. Bundan haber vermektedir. Başka bir hadiste buyurulduğu gibi:

“Şüphesiz Allahu Teâlâ arefe akşamı Arafat meydanında bulu­nan kullarıyla melekle­rine karşı övünür ve şöyle buyurur:

“Bakın şu kullarıma sadece Benim için dağınık ve tozlar içinde, Benim için geldiler.”

- Bu hadisi Ahmed bin Hanbel (2/7111) senedi içinde eleştiri­siz bir rivayet ile Abdullah bin Amr bin El-Âs (r.huma)’dan rivayet etmiştir.

Sanki bu hadis = Allah en iyisini bilir – Meleklere şu ayette buyurulduğu üzere bir hatırlatmadır:

“Yeryüzünde fesat çıkarıcı ve kanlar dökücü birisini mi yarata­caksın?” (Bakara: 2/30) Aynı zamanda şu gelen ayette olduğu gibi de gerçekleştirmeyi izhar etmek için gelmiştir: “Şüphesiz Ben bilirim sizler (Melekler) bilemezsiniz.” (Bakara: 2/30) Allah (c.c.) en iyisini bilir.” (İmam Kurtubî’den Muhtasaran...)

***

[1] Müslim (1348).

Son Güncelleme: 02 Aralık 2015 00:13

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN