Elif Ba Dersleri

Elif Ba Dersleri

Ders 1: Harfler

Kur’an’ı doğru okuyabilmek için harfler mahreçlerine uygun olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü harfin yanlış yerden çıkarılması, kelimelerin anlamlarının bozulmasına sebep olabilir.

Ders 2: Harflerin Harekelerle Okunuşu

Harekeler 3 kısımdır: Üstün, Esre ve Ötre

Ders 3: Harflerin Başta, Ortada ve Sondaki Durumları

Kur’an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi, önceki ve sonraki harfe bitiştirilerek yazılır. Kelime içindeki konumuna göre harflerin yazılış biçimleri değişir.

Ders 4: Üstün 1

Üstün: Harfin üstüne yazılan yatık bir çizgidir . Bu işarete Arapçada fetha denilir. Üstün, ince harflerin E, kalın harflerin A sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 5: Üstün 2

Üstün: İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur.

Ders 6: Üstün 3

Üstün: İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur.

Ders 7: Esre

Esre: Harfin altına yazılan yatık bir çizgidir . Bu işarete Arapçada kesre denilir. Esre, ince harflerin İ sesiyle, kalın harflerin I-İ arası bir sesle okunmasını sağlar.

Ders 8: Ötre

Ötre: Harfin üstüne yazılan ve küçük bir vav'a benzeyen işarettir (  ). Bu işarete Arapçada damme denilir. Ötre, ince harflerin U-Ü arası bir sesle, kalın harflerin U sesiyle okunmasını sağlar.

Ders 9: Harflerin Cezimli Okunuşu

Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçe'deki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

Ders 10: Cezm

Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçe'deki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

Ders 11: Alıştırmalar 1

Üstün, Esre, Ötre ve Cezmle ilgili alıştırmalar...

Ders 12: Harflerin Uzatılarak Okunuşu

Med, uzatmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere med harfleri (uzatma harfleri) denir.

Ders 13: Med (Uzatma) Harfi: Elif

Elif: Kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri E-A arası bir sesle, kalın harfleri A sesiyle uzatır.

Ders 14: Med (Uzatma) Harfi: Yâ

Ya: Kendisinden önceki esreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri İ sesiyle, kalın harfleri I-İ arası bir sesle uzatır.

Ders 15: Med (Uzatma) Harfi: Vâv

Vav: Kendisinden önceki ötreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri U-Ü arası bir sesle, kalın harfleri U sesiyle uzatır.

Ders 16: Alıştırmalar 2

Med (uzatma) harfleriyle ilgili alıştırmalar...

Toplam 28 içerik.