Zekât ve İnfak

Zekât ve infak konularını ele alan kudsi hadisleri farklı kaynaklardaki lafızlarıyla okuyun!

Zekât ve İnfak
Kudsi Hadisler
Zekât ve infak konularını ele alan kudsi hadisleri farklı kaynaklardaki lafızlarıyla okuyun!

Editör:

- Zekat ve İnfak

Allah Yolunda İnfaka Teşvik Edene, İnfak Edene Verilen Kadar Nimet Bahşedileceğinin Müjdelen­mesi

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”  

Resûlullah (s.a.s.) (yine) şöyle buyurdular:

“Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

“Göklerin ve yerin yaratılışından bu yana kimi gördünüz ki, infak etti de, onun mülkünden bir şey eksiltti. Arşı da suyun üze­rindedir. Öbür elinde de terazi vardır. Dilediğini yükseltir, dilediğini düşürür.”

Buhârî’nin (5352) bir lafzı ise şöyledir:

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: (Ey Âdemoğlu) infak et, sana da infak edilsin.”

Buhârî’nin (7496) bir başka lafzı ise şöyledir:

“Allah Azze ve Celle buyurdular ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”

Müslim’in (993) Züheyr bin Harb ve Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr rivayetiyle gelen bir lafzı ise şöyledir:

Bize Süfyan bin Uyeyne, Ebû’z-Zinâd ve A’rac ve Ebû Hüreyre’den naklederek bize anlattı ki, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

“Allah Azze ve Celle buyurdu ki: (Ey Âdemoğlu) infak et, sana da infak edilsin.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

“Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir. Gece gündüz infak etmesi, onun mülkünden bir şey eksiltmez.”

Müslim’in (37/993) gelen bir başka lafzı ise şöyledir:

“Allah Azze ve Celle bana dedi ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

“Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir. Gece gündüz infak etmesi, onun mülkünden bir şey eksiltmez.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

“Arşı da suyun üze­rindedir. Öbür elinde de kabz vardır. Dilediğini yükseltir, dilediğini düşürür.”

İlim ehli şöyle demiştir: “Yüce Allah’ın eli o kadar doludur ki, infak ondan hiçbir şey eksiltmez. Bu hadis, Yüce Allah’ın sıfatlarıyla ilgili bir hadis olup, bu sıfatı hiçbir tevil (yorum) ve benzetme yap­madan alır, öylece okuruz ve öylece iman ederiz. Yüce Allah’ı her türlü mahluktan tenzih ederiz.”

İmam Mazirî (rh.a.) şöyle demiştir: “Allah Resûlü (s.a.s.) halka anlayacakları bir dille konuşmuştur. Böylece hadiste yer alan haberleri onlara söylemeyi kast etmiştir. O da Allahu Teâlâ’nın infakının O’nun mülkünden hiçbir şeyi eksiltmediği ve fakirlik korkusuyla cimriliğe yönelmeyeceği; O’nun bu tür noksanlıklardan uzak olduğu gerçeğidir.” (İmam Mazirî’den muhtasar olarak) Allah (c.c.) en iyi bilendir.

***

- Veren El Alan Elden Daha Üstündür

Ebû Umame (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu se­nin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tu­tup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.”[1]

***

[1] Müslim (1036).

Son Güncelleme: 18 Kasım 2015 23:17

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN